Robin Hood Spelverhuur
Robin Hood Spelverhuur

Privacyverklaring


Robin Hood spellenverhuur gevestigd aan de Rupelstraat 12 5704 AX Helmond, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Https://www.robinhoodspellenverhuur.nl
info@robinhoodspellenverhuur.nl
Rupelstraat 12
5704 AX
Helmond
0492-514872 mob. 06-13443894

Persoonsgegevens die wij verwerken

Robin Hood spellenverhuur verwerkt u persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

- Voor – en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over u activiteiten op onze website
- Internet browser en apparaat type


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, wij raden ouders dan ook aan betrokken
te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van de ouders.
Als u er van overtuigd bent ,dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan direct contact met ons op via info@robinhoodspellenverhuur.nl.
Wij verwijderen de informatie dan uit ons bestand.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wijpersoonsgegevens verwerken


Robin Hood spellenverhuur verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Robin Hood spellenverhuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming


Robin Hood spellenverhuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer progamma`s of systemen, zonder dat daar een persoon ( bijvoorbeeld medewerker van Robin Hood spellenverhuur) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens


Robin Hood spellenverhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de eerder genoemde persoonsgegevens. ( zie persoonsgegevens die wij verwerken).

Bewaartermijn : 7 jaar
Reden: Wettelijk verplicht door belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden


Robin hood spellenverhuur verkoopt of stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden, en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken


Robin Hood spellenverhuur maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt hoe deze bezoeker zich gedraagt op de website en welke pagina,s hij bezoekt. Dit is een gebruikelijke manier van werken voor websites dit levert informatie op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registeren bestaat ondermeer uit IP-adressen, type browser en bezochte pagina,s.
Robin Hood spellenverhuur plaats cookies bij bezoekers. Dit om informatie te verzamelen over de pagina,s die gebruikers op onze website bezoeken,om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina,s het goed doen op de website. Ook houden wij bij welke informatie de browser deelt.
U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser.Meer informatie vind u bij de website van de aanbieder van de browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens ten alle tijde in te zien ,te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Robin Hood spellenverhuur.
Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om uw persoonsgegevens uit ons computerbestand te halen.
U kunt een verzoek tot inzage , corrigeren of verwijderen indienen via info@robinhoodspellenverhuur.nl
U ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van ons terug

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen


Robin Hood spellenverhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens tocht niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan direct contact met ons op via info@robinhoodspellenverhuur.nl
123 movies